Dôležité linky

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1
813 30
Bratislava

Telefón: 02/59374111
Web: www.minedu.sk
Email: inform@minedu.sk

Štátna školská inšpekcia

Staré grunty 52
841 04
Bratislava 4

Telefón: 02/65411891, 02/65411878
Web: www.ssiba.sk
Email: sekr_khsi@ssiba.sk

Ústav informácií a prognóz školstva SR

Staré grunty 52
842 44
Bratislava

Telefón: 02/65428506
Web: www.uips.sk
Email: uips@uips.sk

Školské výpočtové stredisko Bratislava

Štetinova 2
Bratislava
81106
 
Telefón: 02/54432475, 02/54431767
Web: www.svsba.sk
Email: info@svsba.sk
 

Školské výpočtové stredisko Pieštany

SNP 8
Piešťany
921 69

Telefón: 033/7622387, 033/7623218
Web: www.svspn.sk
Email: mail@svspn.sk

Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

Tajovského 25
974 01
Banská Bystrica

Telefón: 048/4231757, 048/4139803
Web: www.svsbb.sk
Email: svs@svsbb.sk

Školské výpočtové stredisko Michalovce

Špitálska 8
071 92
Michalovce

Telefón: 056/6441994, 056/6442052, 056/6872801
Web: www.svsmi.sk
Email: info@svsmi.sk
 

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš

Hurbanova 6
031 01
Liptovský Mikuláš

Telefón: 044/5526221, 044/5526220
Web: www.svslm.sk
Email: svs@svslm.sk


 

Informácie

Dňa 24.januára 2008 sa konala pre žiakov a učiteľov vybraných ZŠ prezentácia pripravovaného projektu online testovania deviatakov.

V stredu 30.januára 2008 absolvovali žiaci vybraných škôl generálnu skúšku projektu Testovanie9 online.

Dňa 6. februára 2008 úspešne prebehlo online testovanie deviatakov. Počas jeho priebehu sa nevyskytli žiadne problémy a zúčastnené školy ho zhodnotili pozitívne.